Die jaarlikse bessiningsdag van die Bisdomlike Katolieke Vrouebond.

IMG-20190820-WA0011

Die jaarlikse besinningsdag van die Bisdomlike Katolieke Vrouebond het op Sondag, 18 Augustus 2019, by die Oratorium plaasgevind.
Meer as vyftig vroue uit verskillende Vrouebondstakke vanoor die hele bisdom het dit bygewoon. Vir die eerste keer het ons van Huis Filip se fasiliteite hiervoor gebruik maak. Vr. Leon is die Bisdomlike kapelaan van die Katolieke Vrouebond en hy het die dag aangebied  met die tema: Op reis deur die lewe: Liefde. Alles het baie mooi afgeloop. Benewens die twee geestelike konferensies wat aangebied is, was daar geleentheid vir geestelike gesprekke en die Sakrament van Versoening en die dag is met die uitstalling en aanbidding van die Allerheiligste Sakrament met benediksie in die Oratoriumkapel afgesluit

IMG-20190820-WA0010